وکیل برای تخلفات اداری در اصفهان ، رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلف از قانون در سازمان های اداری دولتی و غیر دولتی در موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان

وکیل پایه یک جهت دیوان عدالت اداری و مشاوره حقوقی دیوان عدالت